Půjčovna podmínky

PROVOZOVATEL
Provozovatelem půjčovny nářadí je společnost EU-trade se sídlem Hutnická 520, 27343 Buštěhrad.

ZAPŮJČENÍ
Pro zapůjčení stroje u fyzických osob jsou potřeba dva osobní doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list).
U právnických osob výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz, řidičský průkaz.

SMLOUVA
Pronajímatel společně s nájemcem vždy vyplní smlouvu o pronájmu věci, nájemce složí jistinu v hotovosti a to ve výši dle platného ceníku.
Tato jistina bude v konečném účtování vrácena pokud nedojde ze strany nájemce k případnému poškození věci.

POUŽITÍ
Nájemce je povinen užívat vypůjčené vybavení k účelu tomu určenému a dbát, aby nedošlo k jeho poškození, či zničení.

CENA
U každého předmětu pronájmu najdete cenu za jeden den a cenu kauce.
Půjčovné nářadí je účtováno za 24 hodin.
Při překročení této doby se automaticky načítá další 24-hodinová sazba. 

PŘENECHÁNÍ NÁJMU
Nájemce nesmí přenechat předmět nájmu třetí osobě a to ani dočasně.

POHONNÉ HMOTY
Je třeba zajistit použití správné pohonné hmoty či elektrického napětí.
V cenách nájmu nejsou zahrnuty náklady na pohonné hmoty.

VYZVEDNUTÍ
Nářadí a stroje jsou po domluvě připraveny k vyzvednutí v prostorách firmy.

PRACOVNÍ DOBA
Provozní doba dle domluvy

VRÁCENÍ STROJŮ
Nájemce předá pronajatou techniku s příslušenstvím zpět funkční a řádně vyčištěnou.

Co budete potřebovat:

Pro zapůjčení zařízení fyzickou osobou požadujeme:

  • platný občanský průkaz pro občany ČR
  • druhý doklad (cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list)
  • kauci v hotovosti dle ceníku


    Zaplacením smluvené ceny vyjadřujete souhlas se Všeobecnými podmínkami, GDPR i Provozním řádem a automaticky uzavíráte Nájemní smlouvu s Nájemcem na dobu určitou.